DVD Jóga jako cesta za poznáním vlastního já

DVD Jóga jako cesta za poznáním vlastního já

(vydalo nakladatelství: Power Yoga Akademie s.r.o., 2009)

Na tomto DVD chceme pokročilým i teprve začínajícím zájemcům o jógu nabídnout méně známý pohled na její cvičení. DVD má dvě části.

První je věnována třem aspektům jógy. Najdete zde jejich výklad i názornou ukázku těchto aspektů na vybraných pozicích. Cesta hledajícího člověka totiž obvykle začíná pohybem (aspekt zdraví), ten však v józe směřuje ke snaze vrátit tělu klid a najít v mysli ztracenou rovnováhu (aspekt harmonie). Dosáhne-li člověk vyrovnání těla s myslí, zmizí vazba k nim a otevřou se dveře do jeho nitra. Najde energii, která ho dovede k pochopení skutečného Já (aspekt poznání).

Druhá část DVD je souvislým cvičením, které vychází z uvedených zásad a v závěru obsahuje poselství.