Jóga pro lidi s postižením

Jóga pro lidi s postižením

(interní publikace, v roce 2010)

Šest krátkých příruček věnovaných cvičení jógy u lidí s následujícím zdravotním postižením: mentálním, sluchovým, spastickým, tělesným, zrakovým a vnitřním. V knížkách najdete nejen vhodné typu cviků a technik jógy, ale také způsoby, jak je provádět, a především to, jak k nim a k životu vůbec přistupovat.Terapie pomocí jógy se snaží pomoci člověku třemi způsoby. Jednak si osvojit správné psychologické postoje, dále adaptovat fyzické tělo na snášení většího stresu i námahy pomocí tonizace neuroendokrinního a neuromuskulárního systému a také zvolit přiměřenou a vyváženou stravu.