Unijóga

Unijóga

 

 

(vydalo nakladatelství BETA Dobrovský, v roce 2007)

Všem lidem, kterým záleží na vnitřní spokojenosti, kteří si chtějí udržet dobrou kondici a rádi by porozuměli svému poslání ve světě, je určena kniha Unijóga. Tato obsáhlá výpravná publikace o józe obsahuje více než 400 stran textu, 130 barevných celostránkových fotografií ásan, doprovodné kresby i jiné ilustrační materiály. Je o józe, tak jak ji vidíme, chápeme a učíme my.

Informace jsou roztříděny do pouhých čtyř kapitol. První kapitola shrnuje základní principy teorie a filozofie jógy, které se promítají do jednotlivých technik a do každodenního cvičení jógy. Druhá kapitola se dotýká tématu energie (prány), způsobů práce s ní a také čaker. Třetí kapitola je věnovaná praxi jógy a zahrnuje popis průpravných technik, teorii ásan a popis asi sto třiceti z nich, dále mudry a bandhy a také očistnou praxi šat karmas. Poslední čtvrtá kapitola je zaměřena na vybrané okruhy koncentračních a meditačních cvičení, které patří do vyšších stupňů jógy.