Cvičení v oddíle

Chcete-li udělat něco pro sebe, pro své tělo i duši, přijdťe mezi nás. Náš oddíl jógy patří k tělovýchovné jednotě TJ Háje Praha 4, existuje již od roku 1990 a má více než 100 členů. Se zájemci o cvičení jógy se scházíme pravidelně každé pondělí a každou středu v tělocvičně Základní školy Ke Kateřinkám 1400, v Praze 4 na Jižním Městě.

Naše cvičení trvá 90 minut. Začínáme vždy v 19 hodin (pozor sál se po začátku cvičení uzavírá a později není vstup možný) a končíme po 20.30 hod. V tomto čase se věnujeme  klasické integrální józe. Začínáme vždy přivítáním a relaxací, na cvičení se připravujeme pomocí průpravných cviků, zařazujeme jednodušší dechová cvičení (pránájáma), jógové pozice (ásany) i jiné techniky jógy (mudry, bandhy, mantry). Závěr patří relaxačním, koncetračním či meditačním technikám. Vypravování příběhů a podobenství pomáhá lidem objevit a pochopit smysl toho, co je to pod cvičením skryto.

Cvičení střídavě vedou Ivana a Jan Knaislovi, kteří cviky nejen popisují, ale také předvádějí. Cvičení je určeno začátečníkům i pokročilým, ženám i mužům, starším i mladším. Lidé se zdravotním omezením jsou předem instruováni, jak a co cvičit.

Platba je vždy na celé pololetí - tj. od září do konce ledna a od února do konce června. Zájemci o oba dny cvičení získávají slevu. Do kurzu je možno přistoupit i v průběhu pololetí. Během letních letních prázdnin cvičení neprobíhá. Noví zájemci si mohou vyzkoušet za jednorázový poplatek ukázkovou hodinu, po které se mohou rozhodnout, zda do cvičení nastoupí.

Cvičíme v zrcadlovém sále a je nutné, aby každý měl svou podložku na cvičení. Může to být karimatka, ale i deka či ručník. Přezůvky nejsou třeba, cvičíme v ponožkách, případně naboso. Pro relaxace je vhodně mít s sebou něco teplejšího (mikinu, dlouhý rukáv apod.).

Dopravní spojení: autobusem číslo 135 a 213 do stanice Ke Kateřinkám. Ze zastávky Opatov je to jedna stanice, ze zastávky Háje dvě. Po vystoupení ze směru Opatov sejdete dolů mezi paneláky, kde uvidíte budovu školy. Tu obejdete a přes školní hřiště dojdete až k tělocvičně. Cesta z autobusové zastávky až k tělocvičně trvá asi 5 minut.