O nás

Ač naše vzdělání i pracovní uplatnění bylo odlišné, jóga nás spojila a postavila na cestu učitelů. Jóga, tak jak ji vidíme a předáváme my, představuje klasickou (integrální) cestu za poznáním podstaty lidské bytosti. Naším přáním je šířit povědomí o józe, a pomáhat druhým objevovat možnosti svého duchovního růstu a předávat jim své znalosti a vědomosti.

Potkáte nás na Univerzitě Karlově v Praze na fakultě tělesné výchovy a sportu, kde již dlouhá léta studentům o józe přednášíme. Najdete nás na kurzech a školeních jógy pořádaných Českých svazem jógy, kde se věnujeme zájemcům o jógu z řad široké veřejnosti. Seznámit se s námi můžete i v oddíle jógy TJ Háje, kde pravidelně s lidmi v pondělí a ve středu cvičíme. Znát nás můžete ze stránek knih, novin a časopisů, mohli jste nás slyšet i v rozhlase.