O józe

Řád a svobodu obvykle chápeme jako něco, co stojí proti sobě. Myslíme si, že když odmítneme řád, získáme svobodu. Přesto si řád sami vytváříme a na tom, co následuje po řádu, totiž pořádek, si zakládáme. Jenže za chvíli je všechno jinak a začínáme znovu. Náš život se skládá ze stále se měnících opačných stavů, které v naší mysli udržují neklid a nepokoj. Co kdybychom se pokusili udělat změnu nejen kolem sebe, ale i v sobě? Ve svém těle, ve své mysli, ve svém vědomí. A využili při tom zkušeností jógy. Nepůjde to rychle, nebude to ani snadné, ale pokud na cestu jógy vstoupíme, nebudeme na ní nikdy sami.

Každý člověk je neopakovatelný a jeho cesta k poznání je jedinečná. Kolik lidí, tolik cest. Kolik lidí se zájmem o jógu, tolik cest jógy. Na cestách potkáváme ty, kteří mohou druhým poradit, a mezi nimi volíme ty, kteří jsou blízcí našemu srdci a našemu jednání. Je pak následujeme, nasloucháme jim, aby nám pomohli objevit to, co je v nás zatím skryto. Náš nejcennější poklad - sebe, své skutečné Já.