Kurzy a školení

S vámi, kteří se chcete dozvědět o józe víc, se setkáváme na školeních a kurzech. Prvním stupněm, který zájemci absolvují, je školení II. třídy. 

1) Školení jógy II. třídy

Český svaz jógy, o.s. pořádá pro své členy i  pro zájemce z řad nejširší veřejnosti od roku 1997 školení jógy tzv. druhé třídy, které úspěšným absolventům umožňuje získat titul Cvičitel jógy II. třídy. Kurzy jsou určeny všem, kteří se chtějí dozvědět něco z historie, filozofie i praxe jógy, naučit se vést cvičení jógy, pracovat na sobě. Toto školení probíhá po dobu deseti víkendů věnovaných specializaci jógy (pátek navečer, sobota celý den) a jednoho prodlouženého víkendu všeobecných předmětů na FTVS nebo ČSTV (čtvrtek, pátek, sobota, neděle). Předpokladem pro přijetí je účast na přijímacím řízením. Absolventi školení dostanou přislušné osvědčení registrované u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Osvědčení II. třídy je dostačující pro živnostenský úřad.

Rozsah školení:

115 hodin specializace jóga a 35 hodin všeobecných předmětů. Nematuranti mají 85 hodin všeobecných předmětů.

Cena:

7500,- Kč za deset víkendů pořádaných ČSJ. Všeobecná část se platí zvlášť. Přijímací řízení - 500,- Kč.

Místo konání:

Školení probíhají v Základní škole Jižní ulice, Praha 4 - Spořilov s možností bezplatného přenocování na místě (spacák s sebou).

 

 

Zájemci, kteří dokončili akreditované školení jógy II. třídy a chtějí prohloubit své znalosti jógy, mohou pokračovat v nástavbovém studiu zaměřeném na jógovou terapii.

 

2) Nástavbové studium jógy se zaměřením na jógovou terapii

Jedná se o rozšiřující studium jógy, které navazuje na školení jógy II.třídy. Je zaměřeno především na cvičitelskou praxi při vedení hodin jógy, seznamuje s pokročilejšími technikami jógy a orientuje se na základy jógové terapie.

Školení se koná v prostorách ZŠ Jižní na Spořilově během 8 víkendů a mimopražští zájemci zde mohou zdarma přespat.

Rozsah školení:

180 hodin výuky jógy (60 hodin jógové terapie, 60 hodin cvičitelské praxe, 60 hodin vyšších technik jógy)

Cena:

8000,- Kč za osm víkendů.

 

3) Školení jógy I. třídy

Zájemci o jógu, kteří absolvovali akreditované školení II. třídy, mohli v letech 1992 - 2012 pokračovat ve studiu na FTVS v Praze tzv. trenérskou školou. Rozsah a obsah tohoto studia odpovídal obdobným školením pořádaným Evropskou unií jógy v západní Evropě, která jsou podkladem pro získání profesionální licence cvičitele jógy. Studium bylo dvouleté, externí a v létě vždy následoval jeden týden soustředění. V současné době tato forma školení neprobíhá.

Rozsah školení

220 hodin specializace jóga a 340 hodin všeobecných předmětů. Od šk r. 2005/2006 byly vedle specializace jógy zavedeny nové předměty Jógová filozofie (34 hodin) a Jógová terapie (28 hodin).

 

Zájemci o všechny typy školení se mohou hlásit písemně na:
joga.cz@seznam.cz nebo Český svaz jógy,o.s., Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6

 

 

Český svaz jógy, o.s.

 

Český svaz jógy, o.s. je organizace, která je členem Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV) a snaží se podporovat rozvoj všech směrů jógy v České republice.

Je dobrovolným zájmovým sdružením občanů, a to jak občanů vystupujících jako jednotlivé fyzické osoby, tak občanů sdružených do oddílů, klubů a jiných sdružení, kteří mají aktivní zájem o udržení a zlepšení svého zdraví, o pozitivní změny morální a etické kvality svého života i života ve svém okolí a o hledání smyslu života cestou jógy.

Jako organizace podporuje ČSJ podporuje činnost jednotlivých skupin jógy, zvláště cvičení jógy u lidí zdravotně postižených a starších a cvičení jógy s dětmi. Dále pořádá kurzy a školení jógy a další vzdělávací akce, včetně lektorské činnosti. V rámci možností podporuje vydávání odborné literatury o józe, o správné výživě a životosprávě. Podílí se také na vytváření informační sítě zaměřené na přenos zpráv a zkušeností mezi členy svazu i mezi ČSJ a jinými organizacemi v České republice i v zahraničí. 

ČSJ je členem mezinárodní organizace International Yoga Federation a smlouvy o spolupráci má podepsané s organizacemi Slovenská asociácia jógy a Satyananda Yoga Sverige.

V čele ČSJ stojí výkonný výbor řízený předsedou – ing. Janem Knaislem.

 

               Český svaz jógy, o.s.

               Zátopkova 100/ 2, 160 17 Praha 6

IČO: 4076 7205

Mail: joga.cz@seznam.cz  a  zizka@upcmail.cz

Telefon: ing. Jan Knaisl 606438756

Webové stránky: www.czech-yoga.org